Vårt erfarna och kompetenta

TEAM

StefanHallström

Stefan Hallström

VD och seniorkonsult för e-arkivering

KurtChristiansson

Kurt Christiansson

IT-Strateg

Britt-Marie-Nilsson

Britt-Marie Nilsson

Support

LarsLundqvist

Lars Lundqvist

Arkivarie

JerkerKlang

Jerker Klang

IT och Hosting

robert-staflin

Robert Staflin

Processledare

LarsBejstam

Lars Bejstam

Jurist

Carina-Hudberg

Carina Hudberg

E-arkivarie