För support, mer information och bokningar

Kontakta oss

Box 136, 781 22 Borlänge
info@informationminds.se
010 585 27 00
Stefan Hallström
CEO och seniorkonsult för e-arkivering
 • 010-5852710
 • stefan.hallstrom@informationminds.se
Lars Lundqvist
Arkivare
 • 010-5852713
 • lars.lundqvist@informationminds.se
Lars Bejstam
Jurist
 • 010-5852715
 • lars.bejstam@informationminds.se
Kurt Christiansson
IT-Strateg
 • 010-5852711
 • kurt.christiansson@informationminds.se
Jerker Klang
IT och Hosting
 • 010-5852716
 • jerker.klang@informationminds.se
Carina Hudberg
E-arkivarie
 • 010-5852714
 • carina.hudberg@informationminds.se
Britt-Marie Nilsson
Administration
 • 010-5852712
 • britt-marie.nilsson@informationminds.se
Robert Staflin
Processledare
 • 010-5852717
 • robert.staflin@informationminds.se