För support, mer information och bokningar

KONTAKTA OSS

Box 136, 781 22 Borlänge

info@informationminds.se

010 585 27 00

StefanHallström

Stefan Hallström
CEO och seniorkonsult för e-arkivering

010-5852710

stefan.hallstrom@informationminds.se

LarsLundqvist

Lars Lundkvist
Arkivarie

010-5852713

lars.lundqvist@informationminds.se

LarsBejstam

Lars Bejstam
Jurist

010-5852715

lars.bejstam@informationminds.se

KurtChristiansson

Kurt Christiansson
IT-Strateg

010-5852711

kurt.christiansson@informationminds.se

JerkerKlang

Jerker Klang
IT och Hosting

010-5852716

jerker.klang@informationminds.se

Carina-Hudberg

Carina Hudberg
E-arkivarie

010-5852714

carina.hudberg@informationminds.se

Britt-Marie-Nilsson

Britt-Marie Nilsson
Administration

010-5852712

britt-marie.nilsson@informationminds.se

robert-staflin

Robert Staflin
Processledare

010-5852717

robert.staflin@informationminds.se