För support, mer information och bokningar

Kontakta oss

Box 136, 781 22 Borlänge
info@informationminds.se
010 585 27 00
Stefan Hallström
CEO och seniorkonsult för e-arkivering
Lars Lundqvist
Arkivare
Lars Bejstam
Jurist
Kurt Christiansson
IT-Strateg
Jerker Klang
IT och Hosting
Carina Hudberg
E-arkivarie
Britt-Marie Nilsson
Administration
Robert Staflin
Processledare