Information Minds
Företaget för digital informationsförvaltning och e-arkivering

Information Minds

Vi är ett leverantörsneutralt konsultföretag med starkt kunnande inom digital informations­förvaltning och e-arkivering. Vi har bred och stark kompetens inom centrala områden för utveckling av arbetsflöden och organisation, lång erfarenhet av lednings- och verksamhetsutveckling, arkivering, e-arkivering, förvaltningsjuridik och IT-utveckling. Vi är idag en grupp med unik samlad kompetens, med tillgång till ett starkt nätverk av ytterligare kompetenser. Vi bidrar till nya sätt att betrakta digital informationsförvaltning och lagring för strategisk nytta, ökad tillgänglighet, bättre flöden och högre effektivitet. Målet är att våra kunder får lösningar och resultat som möter såväl organisatoriska mål och utvecklar konkreta funktioner. Vi levererar verklig kund­nytta.

Grunden för vår kompetens och förmåga, är konkreta erfarenheter av hela processen från tanke och idé till införande av färdigt e-arkiv. Vi har genomfört skarpa avställningar och inleveranser, utvecklat och implementerat plattformar och funktioner för egen- som samverkansbaserad E-arkivering. Vår kompetens kommer ur verkligheten och ger kunderna möjlighet att utveckla sina verksamheter. Vårt fokus är att skapa funktion. Vi säljer inte system eller programvaror. Vi är oberoende och förordar inte någon av marknadens leverantörer eller systemlösningar före någon annan. Samtidigt samarbetar vi med och fungerar som underkonsulter till leverantörer som vill bidra till verklig förändring och utveckling för sina kunder. Vi är ett ungt företag med stark förmåga och lång erfarenhet av att arbeta både principiellt och praktiskt från strategi till konkret funktion.