Vi erbjuder flera olika typer av

KONSULTTJÄNSTER

Specialrådgivning

Strategisk utveckling på ledningsnivå

Förstudier och utredningsinsatser

Projekt- och processledning

Utbildningar, kurser och workshops

Processledning av hela avställningar

Benchmarking och utvärderingar

Utredning från tanke till färdig funktion

Processkartläggningar och analyser

Planering och implamentering av E-arkivfunktion

Vi arbetar både principiellt och praktiskt med utveckling av digital informationsförvaltning från strategiarbete och ledningsstöd till praktiskt genomförande.

Vi utvecklar och etablerar hela E-arkivfunktionen med organisations- och förvaltningsutveckling, planering av informations­flöden och avställningar, hanteringsrutiner, rådgivning och anpassning av arkiv­hantering, juridisk rådgivning, utveckling av IT-struktur, säkerhetsrutiner mm. Våra koncept och metoder förenklar och snabbar upp införandet av hela E-arkivfunktionen.

Vi förbereder, leder & genomför avställningsarbete tillsammans med kundorganisationen och tekniska partners, med förstudier, uppdragsdefinitioner, utveckling av metadatastrukturer, uthämtning, konvertering, leveranskontroll och inläsning data från verksamhetssystem till E-arkivet. Vår processmetodik för avställning upparbetar interna funktioner och ger konkreta resultat i form av skarpa data och tolkningsbar information i E-arkivet. Kort sagt: Vi ger liv i E-arkiv.

För de som vill uppnå E-arkivfunktionalitet utan anskaffning av egna eller molnbaserade system, erbjuder vi hela E-arkivfunktionen som tjänst. Vi utvecklar och driver hela kundens behov av tjänster inom funktionen. Från planering till färdigt E-arkiv med E-arkivarie.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION