Vi anordnar workshops, kurser och

Utbildningar

Vi vet att många söker information och kunskap inom våra områden och erbjuder både allmänna och anpassade utbildningar och kurser inom digital informations­förvaltning och E-arkiv. Kunskapen behöver inte vara längre bort än Din dator då vi både arbetar med insatser på viss plats och med onlinebaserade utbildningar genom dator/videokonferens. Vi skräddarsyr även längre och kortare utbildnings­insatser/kurser och workshops på plats hos kund, på annan plats eller online. Om Ni önskar få en egen anpassad utbildningsinsats är det bara att kontakta oss.

Inga datum för utbildningar är fastställda för närvarande. Vi återkommer inom kort med mer information!

 

Datum: Ej fastställt
Plats: Stockholm
Längd: En utbildningsdag

Utbildningen är en konkret genomgång av hur man i praktiken förbereder och genomför en avställning utifrån dagens förutsättningar och vilka förberedelser som är nödvändiga att utveckla och hantera en framtida automatisk sömlös överföring av data från verksamhets­system till E-arkivet.
En mycket konkret utbildning för Systemansvariga, IT-strateger och arkivarier.             

Datum:  Ej fastställt
Plats: Online och Stockholm.
Längd: Totalt fyra seminarietillfällen, varav två online.     

Utbildningen ger en helhetsbild över hur man förbereder och genomför utvecklingen av en sammanhållen processorienterad E-arkivfunktion. Utbildningen innehåller problemställningar och exempel från verkliga case varvat med frågeställningar och situationer från deltagarnas verksamheter.
En både övergripande och konkret utbildning för ansvariga verksamhetschefer, arkivarier, IT-strateger och motsvarande

Datum:Ej fastställt
Plats: Online och Stockholm
Längd: En utbildningsdag och fyra timmar online 

En kortkurs som ger en mycket tydlig och konkret bild och uppfattning om vad ett E-arkiv är och hur det fungerar från inleverans till konkret hantering. Den ger deltagaren förmåga att sätta arkivhanteringen i digitalt perspektiv med hur E-arkivet fungerar i förhållande till den traditionella arkivhanteringen och hur vi bäst tar tillvara på E-arkivets konkreta möjligheter.
En konkret utbildning för alla som idag arbetar med konkreta arkivfrågor som arkivarier informationsansvariga mfl           

Datum: Ej fastställt
Plats: Stockholm
Längd: En eller två utbildningsdagar

En utbildning som ger en bild av dagens och morgondagens förutsättningar för varför och hur digital långtidslagring av information är en strategisk ledningsfråga. Den ger ledningen verktyg för hur man ska möta de strategiska och organisatoriska möjligheter och utmaningar som digitaliseringen innebär inom detta område. Genom utbildningen får kan ledningen lägga grunden för mer än traditionell dokumentlagring och etablera E-arkivet som en strategisk resurs för utveckling av både externa mål och interna funktioner.
En utbildning som både ger förståelse för möjligheter och förutsättningar för att strategiskt och taktiskt ta vara på och utveckla organisationer inom detta område för ansvariga på högsta ledningsnivå inom kommuner, företag och organisationer

Kontakta oss för anmälan till kurser, workshops eller för att få en anpassad utbildning.