Ordning och reda

med kundanpassade lösningar för e-arkivering.

info
Information Minds

Välkommen till Information Minds​

Vår vision är att all viktig information sparas och förvaltas digitalt för tillgänglighet, mervärde och säkrad historia. Vi är specialister på aktiv, offensiv långsiktig digital informationsförvaltning och e-arkivering för offentlig sektor, privata företag och organisationer. Vi står för en samlad kompetens som ger hållbara lösningar och stabila funktioner. 

Kurser, workshops och utbildningar

Avställning i verkligheten

En mycket konkret utbildning för Systemansvariga, IT-strateger och arkivarier.

E-arkivet - kort och koncist

En kortkurs som ger en mycket tydlig och konkret bild och uppfattning om vad ett E-arkiv är och hur det fungerar från inleverans till konkret hantering.

Att utveckla en E-arkivfunktion - Principer och praktik

Utbildningen ger en helhetsbild över hur man förbereder och genomför utvecklingen av en sammanhållen processorienterad E-arkivfunktion.

Fördelar med digital arkivering

Digital arkivering minskar pappersförbrukningen och behovet av stora lagringsutrymmen vilket leder till mindre påverkan på miljö och sänkta kostnader. Dessutom gör digital arkivering det möjligt att spara information säkert och långskitigt samt att söka bland stora mängder sparad data.

Ett e-arkiv är bara en digital låda

Hitta bland ostrukturerad data i ett e-arkiv kan jämföras med att fysiskt sortera ut rätt dokument ur en låda full av lösa papper. På samma sätt som du behöver hyllor och mappar för hitta bland fysiskt arkiverade dokument behöver din verksamhet ett e-arkiveringssystem i ett digitalt arkiv.

Tre otrevliga sanningar

E-arkivering är svårt, det finns idag inget smidigt system för e-arkivering och en omställning till e-arkivering kommer påverka ens verksamhet. Därför är det viktigt att köpa kunnande likväl som ett e-arkiveringssystem för att på ett tryggt sätt föra sin verksamhet in i framtiden.