Specialistkunnande

inom informationsförvaltning och förädling

VÄLKOMMEN TILL INFORMATION MINDS​

Vi står för en samlad kompetens som ger hållbara lösningar och stabila funktioner. Vår vision är att all viktig information sparas och förvaltas digitalt för tillgänglighet, mervärde och säkrad historia. Vi är specialister på aktiv, offensiv långsiktig digital informationsförvaltning och e-arkivering för offentlig sektor, privata företag och organisationer.

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Close-up Of A Businessman Analyzing Business Graph On Computer In Office

Konsulttjänster

Från strategiarbete & ledningsstöd till utveckling av konkreta funktioner. Vi utvecklar och etablerar hela E-arkivfunktionen med organisations- och förvaltningsutveckling, planering av informationsflöden och avställningar, hanteringsrutiner, rådgivning och anpassning av arkivhantering, juridisk rådgivning, utveckling av IT-struktur, säkerhetsrutiner mm. Våra koncept och metoder förenklar och snabbar upp införandet av hela E-arkivfunktionen. Vi öppnar skattkistan.

White Server Room 2

Digital arkivering

Genomförande av digital arkivering från IT-system eller genom inläsning av pappersdata. Vi förbereder, leder & genomför avställningsarbete tillsammans med kundorganisation och tekniska partners. Det inkluderar förstudier, uppdragsdefinitioner, utveckling av metadatastrukturer, uthämtning, konvertering, leveranskontroll och inläsning av data till E-arkivet. Vår processmetodik för avställning upparbetar interna funktioner & ger konkreta resultat med skarpa data och tolkningsbar information i E-arkivet. Vi ger liv i E-arkiv.

Image of female hands typing on keyboard in a working environment

Utbildningar & workshops

Allmänna och skräddarsydda utbildningar, kurser & workshops. Vi bedriver utbildningsverksamhet riktat till alla tre nivåerna som identifierades i stycket om komplexitet och helhetssyn. Digitaliseringens konsekvenser och möjligheter - till ledningsskiktet i organisationerna, förutsättningarna för verklig funktion – till verksamhetsansvariga och faktisk hantering till de som ska göra jobbet. Genom kompetensutveckling som ger grund för egna insikter, bättre beslutsunderlag och högre kvalitet till kunderna manifesterar vi oss som kunniga och genererar ytterligare säljmöjligheter för andra tjänster.